Akademik Personel Memnuniyet Anketi-2021

          Değerli Ufuk Üniversitesi Akademik Personelimiz,

          Ufuk Üniversitesinin kalite iyileştirme sürecinde siz değerli personelimizin fikir ve katkıları önemli olmakta, bu nedenle bir memnuniyet araştırması başlatılmış bulunmaktadır. Bu çalışma sonucunda doğru verilere ulaşmak ve Üniversitemizin gelişimi ve iyileştirmelerinde faydalı olmak amacıyla anket çalışmasının içtenlikle yanıtlanması önemlidir.

          Memnuniyet anket çalışması iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgiler, ikinci bölümde ise memnuniyet durumuna ilişkin sorular yer almaktadır. Birinci bölümdeki bilgiler sadece istatistiksel amaçlar için kullanılacaktır. Verilen cevaplarda isminizin yazılması gerekmemektedir. Anket ile ilgili bilgilerin tamamı gizli olarak tutulacaktır. Anket ve değerlendirme sonuçları Planlama ve Kalite Birimi tarafından paydaşlarımız ile paylaşılacaktır.

          Anket çalışmasına katkınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

  Rektörlük

  <
  I.BÖLÜM KİŞİSEL BİLGİLER

  Unvanınız

  Cinsiyetiniz
  Yaşınız
  Toplam Hizmet Süreniz
  Ufuk Üniversitesinde Hizmet Süreniz
   
  II.BÖLÜM: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DURUMLARI
  Soruları bağlı bulunduğunuz Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek
  Yüksekokuluna göre cevaplayınız.
  A.Yönetici Yaklaşımları ve Karar Alma Süreçleri
  Üniversite yöneticilerine sorun ve önerileri rahatlıkla iletebiliyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite yöneticileri sorun ve önerilere karşı duyarlıdır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite yeni fikirlere önem vermektedir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite yönetimi tarafından alınan kararlarda akademisyenlerin katılması sağlanmaktadır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bağlı bulunduğum yönetici alınan kararlarda akademisyenlerin katılmasını sağlamaktadır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kurul (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul) kararları şeffaftır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları şeffaftır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bağlı bulunduğum yöneticinin genel tutum ve yaklaşımları olumludur. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bağlı bulunduğum yöneticinin birim planlaması yaparken ve birim ile ilgili karar alırken herkesin katılımını sağlamaktadır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  B. Akademik Gelişmeler
  Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul öğretim elemanları arasında iletişim, işbirliği ve dayanışma açısından iyi ilişkiler sergilenmektedir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunda akademik çalışmayı teşvik edici bir anlayış hakimdir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitedeki öğretim elemanlarının ders yükü dengelidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul akademik gelişmeye katkı sağlamaya yönelik düzenlemeler (kongre ve katılmaya teşvik, izin, parasal destek vb.) sunmaktadır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul akademik kadro sayısı yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitede akademik yükseltme ölçütleri açıktır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitede akademik kadrolara atanmada mesleki yeterlilik göz önünde bulundurulmaktadır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  C. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
  Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili sağladığı mekanlar donanım, araç ve gereç desteği yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Programlardaki ders içeriklerini saptama ölçütleri uygundur. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitede öğrenciler ile güçlü ilişkiler ve iletişim kurabilmekteyim. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  D.Uzaktan Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
  Uzaktan eğitim konusunda zamanında bilgilendirildim. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Uzaktan eğitim konusunda yapılan bilgilendirme yeterliydi. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Uzaktan eğitim konusunda yapılan bilgilendirme videoları yeterliydi. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Ufuk Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemine (Moodle) kolayca erişebildim. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Microsoft Teams programına kolayca erişebildim. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Ufuk Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi (Moodle) ve Microsoft Teams'e kolaylıkla ders materyallerini yükleyebildim. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Ufuk Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi (Moodle) ve Microsoft Teams'in kullanıcı dostu bir arayüzü olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Ufuk Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi (Moodle) ve Microsoft Teams programı uzaktan eğitim için uygun bir sistemdir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Ufuk Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi (Moodle) ve Microsoft Teams programı değerlendirme (sınav, ödev, sunum vb.) yapabilmek için uygun bir sistemdir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Ufuk Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi (Moodle) ve Microsoft Teams programı denetimli sınav (ses ve görüntü açık) yapabilmek için uygun bir sistemdir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Canlı derse katılım ya da kayıtları paylaşmada yaşanan teknik sorunlara yönelik teknik destek alabiliyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Genel olarak canlı dersleri öğrencilerin ilgisini çekecek biçimde yürütülmesine ilişkin teknik desteğe ihtiyaç duyuyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Genel olarak canlı dersleri öğrencilerin ilgisini çekecek biçimde yürütülmesine ilişkin eğitsel desteğe ihtiyaç duyuyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Uzaktan eğitim sistemi ders planlamasından memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Uzaktan eğitim sisteminde ders süreleri yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Uzaktan eğitim sisteminin sunduğu esnek çalışma ortamı verimimi artırdı. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Uzaktan eğitim sisteminde iş yüküm daha fazla oldu. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Uzaktan eğitim sisteminde öğrencilerin derslere ilgisi daha yüksek oldu. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Canlı derslerde öğrencilerle (yüz yüzedeki kadar olmasa da) yeterince etkileşim kurabiliyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Canlı dersleri genel olarak verimli ve etkili (öğrenmeyi kolaylaştıracak yapıda) buluyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Genel olarak uzaktan eğitim sisteminde ders vermeyi tercih ederim. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Genel olarak uzaktan eğitim sürecinin başarı ile yürütüldüğünü düşünüyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  E.Üniversitenin Sosyal Yaşam Faaliyetleri
  Üniversitenin yeni web sayfa tasarımını beğeniyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin kütüphanesindeki süreli yayınlar yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin kütüphanesinin veri tabanlarının yeterliliğinden ve uzaktan erişim olanaklarından memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin kültür, sanat ve spor hizmetleri yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  F.Üniversitenin İdari ve Teknik
  Hizmetleri
  Üniversitenin güvenlik hizmetinden memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin idari ve destek personelinden memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin temizlik hizmetleri sağlığa uygunluk açısından yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Çalıştığım ortam, teknik araç-gereç ve büro ortamı bakımından yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin internet hizmetleri yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kongre ve toplantı salonları sayıları yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin yemek kalitesinden (tadı, temizliği, görünümü vb.) memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Yemekhanenin fiziki koşulları (temizlik, aydınlatma, ısıtma vb.) yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin araç giriş ve otopark düzenlemeleri yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  G.Üniversitenin Sağladığı İmkanlar
  Üniversite çalışanlarının çocuklarına verilen eğitim bursu uygulamasından memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite çalışanlarına lisansüstü eğitimlerinde uygulanan burs olanaklarından memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite hastane hizmetlerinden yararlanmaktan memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  H.Kurumsal Aidiyet
  Huzurlu bir çalışma ortamım var. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bölümümde çalışmaktan mutluyum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  İşimi severek yapıyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Yaptığım iş nedeniyle kendimi değerli hissediyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin performansından genel olarak memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kendimi Ufuk Üniversitesi ailesinin bir bireyi olarak görüyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  captcha