Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Tıp Fakültesi

Hemşirelik Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri MYO