HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
2020 MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI
TABLO – 4
Program Kodu Program Adı Öğrenim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Özel Koşul ve Açıklamalar 2019-YKS  En Küçük Puan 2019-YKS Başarı Sırası Öğrenim Ücreti           (%8 KDV Dahil)
EĞİTİM FAKÜLTESİ
205810182 Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) 4 SAY 9 1, 3, 4, 19, 38, 60, 227 319,23632 153403
205850534 Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli) 4 SAY 27 1, 3, 4, 19, 38, 60, 227 255,77887 318940 19.031 TL
205810173 Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) 4 SAY 24 1, 4, 19, 38, 60, 227 38.062 TL
ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR
Bk. 1 Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6’yı dikkatle incelemeleri gerekir.
 Bk. 3 Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %75 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte üçünü; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir.
 Bk. 4 İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı üniversiteler için kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Bk. 5 Tıp programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk. 10 Hukuk programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 125 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk. 17 Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
Bk. 19 Öğrencilerin, Gençlik ve Spor  Bakanlığı ile  vakıf  üniversiteleri  arasında imzalanan  mutabakat  metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde  yarar  görülmektedir.
Bk. 21 Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.
Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Bk.24 Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk. 28 Öğretim dili İngilizce’dir.
Bk. 38 Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.
Bk. 60 Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı vakıf yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.
Bk. 77 Yabancı dil sınavına İngilizceden girmek zorunludur.
Bk. 86 Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.
Bk. 227 Ufuk Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretli olup, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenim ücreti (KDV dahil) yıllık; Tıp Fakültesi için 66.989 TL (isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı 45.674 TL), diğer fakülteler için 45.674 TL, Hemşirelik Yüksekokulu için 38.062 TL, önlisans programları için 27.404 TL dir. Zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı kazandığı fakülte/yüksekokulun öğrenim ücretine tabidir. Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesinden edininiz.
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren YKS, Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanı vb. yollarla üniversitemize kayıt olan tüm öğrenciler müteakip yıllarda Mütevelli Heyet tarafından her yıl TÜFE oranı dikkate alınarak belirlenen cari yılın öğrenim yılı ücretlerine tabi olacaklardır.
BURS VE İNDİRİM BİLGİLERİ
1- YKS Bursu/indirimi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda belirtilen önlisans-lisans yükseköğretim programları içinde burslu ve indirimli kontenjanlarıdır.
a) YKS Burslu kontenjanlar: %100 burslu kontenjanlardır. (Programın toplam kontenjanının %15’i oranından az olmamak üzere %100 burslu kontenjan belirlenir.)
b) YKS İndirimli kontenjanlar: %50 ve %25 indirimli kontenjanlardır. (Programın toplam kontenjanı içinde, zorunlu burslunun yanısıra, Ücretlinin dışında, indirimli kontenjanlardan %50 veya %25 indirim şıklarından sadece birine yer verilebilecektir.
2- Şehit Yakını Bursu: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörle mücadele eden ve sınır ötesi harekâtlarda hayatını kaybederek şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli ile 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımızın eş ve çocukları bu durumlarını belgelemeleri koşulu ile %100 burslu kontenjanlardır.
3- Önlisans ve lisans programlarına yerleşen personel çocukları öğrenim ücreti indirimi: Kurucu Vakfımız personeli ve Üniversitemiz kadrosunda çalışan akademik ve idari personelin çocuklarına, Üniversitemiz önlisans-lisans programlarında kayıtlı olmaları halinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzundaki ücretli programın öğrenim ücretinin % 50 indirim verilir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile (%25 veya %50) indirimli programlara yerleşenlere ayrıca verilecek personel çocukları indirimi ile birlikte toplam indirim oranı %75’i geçemez. YKS %75 indirimli veya %100 burslu programlara yerleşenlere ayrıca personel çocukları indirimi verilmez.
4- Kardeş İndirimi: Önlisans-lisans programlarında öğrenim gören öğrenciden sonra yerleşen diğer kardeşlere %10 oranında indirim yapılır.
5- Engelli İndirimi: %40 ve üzerinde engelli raporu bulunan öğrenciye %10 indirim yapılır.
6- Gazi ve Gazi Yakını İndirimi: Gazi ve gazi yakınlarına (eş-çocuk) %25 indirim yapılır.
7- Milli Sporcu İndirimi: Milli sporculara %20 indirim yapılır.
8- Tercih İndirimi: YKS yerleştirme belgesinde ilk 2 (iki) tercihinde Üniversitemize yerleşenlere %10 indirim yapılır.
9- Birden fazla statüde indirim oranları toplamı %75’i geçemez.
10- Diğer burs/indirim: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklarının Türkiye Bursları kapsamında burslu kontenjanlar ve sosyo-ekonomik durumuna göre burslu/indirimli kontenjanlar Mütevelli Heyet Başkanı tarafından belirlenir.
11- Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından Ufuk Üniversitesi Burs ve İndirim Yönergesinde belirtilen alanlarda son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen Sporculara %100 öğrenim ücreti bursu verilir.
12- Başarı indirimi: Önlisans ve lisans programlarının; Hazırlık sınıfı ile tam burslu öğrenim gören öğrenciler dışında, ön lisans programlarının 1. sınıf öğrencilerine, lisans programlarının 1., 2., 3., sınıf öğrencilerine (Tıp Fakültesi 4.,5. sınıflar dahil); takip eden akademik yılda geçerli olmak üzere %25 indirim 1 akademik yıl için geçerli olmak üzere verilir.Başarı indirimi başvuru koşulları, kapsamı, süresi, indirimin kesilmesi “Ufuk Üniverstesi Burs ve İndirim Yönergesi” ile belirlenmiştir. Ufuk Üniversitesi Burs ve İndirimleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/140764) Ufuk Üniversitesi Burs ve İndirim Yönergesi’ni inceleyiniz.
Kayıt için ödenecek ücret ne kadardır? Neleri kapsar? Bu ücret hangi koşullarda ödenebilir?
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU Ücretli: 38.062 TL (2020-2021 Eğitim-öğretim yılı)
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU %50 İndirimli: 19.031 TL (2020-2021 Eğitim-öğretim yılı)
Kayıt için ödenen ücret, yalnızca eğitimi kapsamakta olup, öğrencilerin barınma, kitap, beslenme, ulaşım, kişisel vb masrafları kendilerine aittir.
Yıllık eğitim ücreti iki eşit taksit halinde Güz ve Bahar yarıyıllarının başında ödenir.

Öğrenim ücretleri 4 yıl boyunca sabit midir?
2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren YKS, yatay geçiş, dikey geçiş, merkezi yerleştirme puanı vb. yollarla Üniversitemize kayıt olan tüm öğrenciler (YKS Kılavuzu Bk.60 doğrultusunda); müteakip yıllarda Mütevelli Heyet tarafından her yıl TÜFE oranı dikkate alınarak belirlenen cari yılın öğrenim ücretlerine tabidir.

Okulu normal süresi içinde bitiremezsem ne kadar ücret öderim?
Okul normal süresi içinde (4 yıl) bitirilemezse, yarıyıl ücreti yerine kredi başına ücret ödenir. Bu ücret her eğitim-öğretim yılı öncesinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Fakülte ile Yüksekokuldan mezun olmak arasındaki farklar nelerdir?
Ülkemizde hemşirelik alanında hem fakültelerde hem de yüksekokullarda dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir ve hepsi “hemşire” unvanı ile mezun vermektedir. Gerek diploma, gerekse verilen dersler ya da uygulamalar yönünden bir farklılık yoktur.

Üniversitenizde öğrenimime devam ederken başka bir üniversiteye yatay geçiş yapabilir miyim?
Evet. Yatay geçiş yapılmak istenen kurumun kontenjanı ve koşullarına bağlı olarak yatay geçiş yapılabilir.
YKS Bursu/İndirimi ile kaydolan öğrenciler, derslerden başarısız olursa burs kesilir mi?
Hayır. Burs/İndirim başarı durumuna bakılmaksızın, programın normal öğrenim süresince (4 yıl) devam eder.

Üniversitenin burs veya indirim imkanları var mıdır?
Evet.
YKS Bursu/İndirimi:
a) YKS Burslu kontenjanlar: %100 burslu kontenjanlardır. (Programın toplam kontenjanının %15’ioranından az olmamak üzere %100 burslu kontenjan belirlenir.)
b) YKS İndirimli kontenjanlar: %50 indirimli kontenjanlardır.
Şehit Yakını Bursu: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörle mücadele eden ve sınır ötesi harekâtlarda hayatını kaybederek şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli ile 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımızın eş ve çocukları bu durumlarını belgelemeleri koşulu ile %100 burslu kontenjanlardır.
Kardeş İndirimi: Önlisans-lisans programlarında öğrenim gören öğrenciden sonra yerleşen diğer kardeşlere %10 oranında indirim yapılır.
Engelli İndirimi: %40 ve üzerinde engelli raporu bulunan öğrenciye %10 indirim yapılır.
Gazi ve Gazi Yakını İndirimi: Gazi ve Gazi yakınlarına (eş-çocuk) %25 indirim yapılır.
Millî Sporcu İndirimi: Milli sporculara %20 indirim yapılır.
Tercih İndirimi: YKS yerleştirme belgesinde ilk 2 (iki) tercihinde Üniversitemize yerleşenlere %10 indirim yapılır.
Başarı bursu, kapsamı ve süresi:
Tam burslu öğrenim gören öğrenciler dışında, lisans programlarının 1., 2., 3. sınıf öğrencilerine izleyen akademik yılda geçerli olmak üzere %25 indirim yapılır.
Başarı indirimi verilmesi için öğrencinin sağlayacağı koşulların bazıları aşağıda belirtilmiştir:
• Disiplin cezası almamış olmak,
• Programın tüm derslerini almak ve 3.70 üzerinde genel not ortalamasına sahip olmak,
• Programda her dersi ilk hakkında başarı ile geçmiş olmak.

Yüksekokulunuzda eğitim dili nedir? Zorunlu İngilizce dersleri var mıdır?
Eğitim dili Türkçe’dir. İlk 3 yıl boyunca her yarıyıl (toplam 6 adet) 3’er saat zorunlu İngilizce dersleri vardır.

Üniversitede öğrenimime devam ederken uygulamalı derslerde nerede uygulama yapılıyor ve bunu öğrenciler mi belirliyor?
Dönem içi uygulamalar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ve Ankara’daki kamu ve özel sektöre ait diğer sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalar Yüksekokulumuz tarafından organize edilmektedir.

Yaz stajı var mıdır?
Öğrencilerin klinik becerilerini geliştirmeye yönelik olarak 1. ve 2. sınıflarda üçer haftalık zorunlu yaz stajı uygulaması vardır. Bu stajları öğrenciler yüksekokulumuzun belirleyeceği tarihlerde olmak üzere bireysel başvuru ile, eğitim araştırma hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde yapabilirler.

Derslere devam zorunluluğu var mıdır?
Evet. Uygulamalı derslerde %80, teorik derslerde ise %70 devam zorunluluğu vardır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci devamsızlık nedeniyle dersten kalır ve diğer yıl, öncelikli olarak o dersi alması gerekir.

Üniversitenin yurt imkanı var mıdır?
Evet. Özel Dr. Muhittin Ülker Yükseköğretim Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları Ufuk Üniversitesi İncek yerleşkesinde bulunmaktadır. İncek ve Balgat kampüsleri arasında ulaşım ücretsiz olarak üniversitemiz servis araçları ile sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için web adresimizi ziyaret edebilirsiniz: https://www.ufuk.edu.tr/dr-muhittin-ulker-kz-orenci-yurdu