Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu Misyonu

 Öğrencilerin mesleklerine yönelik bilgi ve yeteneklerini akademik anlamda geliştirmek için eğitim vermek ve meslek etiğine, sorumluluk bilincine sahip, özgüveni yüksek, iş yerinde üstün performans sergileyecek, çalışanlar yetiştirmektir. 

 Meslek Yüksekokulu Vizyonu

 

Ulusal ve uluslararası düzeyde işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikte çalışanlar yetiştirmek ve üniversite, sanayi ve toplum işbirliğine yönelik programlar yürüterek, akademik ve etik değerlere bağlı alanında lider bir eğitim birimi olmaktır.

Bu programın genel amacı; bilgi toplama ve bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemlerin bilgisayar ortamında çözümlenmesi ve geliştirilmesi ile birlikte, yazılım sistemlerini geliştirme ve bilgisayar programcılığı alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip, iş becerisi yüksek, nitelikli ve alanında uzman teknik eleman yetiştirmektir.

 

Bilgisayar Programcılığı ön lisans programından mezun olan öğrencilere Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri lisans programına devam etme olanağı sağlanmaktadır. Yazılım firmaları, bilgisayar ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, reklam ajansları, web tasarım firmaları, radyo-televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, eğitim, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kuruluşlarda geniş bir yelpazeye yayılmış iş olanakları mevcuttur.

Bilgisayar Teknolojisi Programı, bilişim sektörünün sürekli ihtiyaç duyduğu yetenekli bilişim elemanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu programdan mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde teknik hizmetler sınıfında görev alabilirler. Yazılım firmaları, bilgisayar ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar, İnternet yayıncılık şirketleri, radyo-televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, eğitim, lojistik firmaları, hizmet sektöründe yer alan kuruluşlarda çeşitli iş olanakları mevcuttur. Bu kurumlarda, genel olarak bilgi toplama ve bu bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çeşitli görevler üstlenebilirler.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı’nın temel amacı, bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği, bilgisayar programcılığı alanlarında ağırlıklı olmak üzere her alanda faaliyet gösteren firmaların ihtiyacı olan nitelikli ve donanımlı meslek elemanlarını yetiştirmektir. 

Program, toplumun hızla gelişen bilgisayar teknolojilerine uyum sağlayabilmesi, gerek duyulan bilgi toplama ve toplanan bu bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemler karşısında da hızlı ve doğru çözüm üretebilen nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu kapsamda; programdan mezun olan öğrenciler bilgi işlem merkezleri ve yazılım firmaları başta olmak üzere, elektronik bilginin değerli olduğu her alanda sistem güvenliği uzmanı, bilgi işlem uzmanı, sistem destek uzmanı, sistem ve ağ danışmanı, programcı vb. pozisyonlarda çalışma imkânına sahiptirler.

İşletme Yönetimi programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programdaki dersler teori ve uygulamayı birleştirecek biçimde tasarlanarak işlenmektedir.

 

İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama,finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, personel (insan kaynakları) alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler.

Sağlık kurumları işletmeciliği programının amacı, sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Programın en önemli hedeflerinden biri, öğrencilere iş yaşamında karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler doğrultusunda bir eğitim sunmaktır.

Sağlık Kurumları İşletmecisi kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

Ülkemizde ekonomik ve ticari hayatın gelişmesi ve çeşitlenmesi ile birlikte muhasebe mesleği de giderek daha çok önem ve değer kazanmıştır. Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren dışa açılma ile firmalarımızın yabancı ortakları artmıştır. Sermaye piyasalarının gelişmesi nedeni ile yatırımcıların risk azaltma istekleri ve doğru karar vermeleri konusunda da muhasebenin de önemli katkıları olmaktadır. Muhasebe bilimi firmalar arası uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağladığı gibi firmaların uzun vadeli planlar yapmasına da yardımcı olur. 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Kamu kurumlarının ve özel firmaların muhasebe ve finans departmanlarında istihdam edilirler. Yine Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Müşavirlerin ofislerinde çalışabilirler.

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü bünyesinde verilen derslere gelince, bölümün adından da anlaşılacağı gibi, öğrencilerin dil ve çeviri becerilerini geliştirmek amacıyla disiplinlerarası bir yaklaşım benimsenerek, çok çeşitli derslerin verildiğini söyleyebiliriz. Bunların arasında;            “İleri İngilizce”, “Akademik Okuma ve Konuşma Becerileri”, “Dil ve Kültür”, “Etimoloji”, “Karşılaştırmalı Dilbilgisi”, ‘’Yazılı Çeviri’, “Sözlü Çeviri” yer alır.

Bölümün çeşitlilik içeren doğasından ötürü, farklı uzmanlık alanlarında ilerleyebilecek olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bölümümüzde ders veren öğretim elemanları İngiliz Dil Bilimi’nden, İngiliz Dili ve Edebiyatı’na, İngiliz Dili Eğitimi’nden Mütercim Tercümanlık’a kadar, İngilizce ile ilgili çok çeşitli alanlarda uzmanlaşmıştır.

 

Programdan mezun olanlar başta yazılı ve simültane olmak üzere yeminli tercümanlık bürolarında çalışabilirler. Bunun yanı sıra mezunlar çeşitli kamu kuruluşlarında, yayın organlarında, elçiliklerde, konsolosluklarda, kültür merkezlerinde, otellerde, seyahat acentelerinde ve çok uluslu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilirler.