EĞİTİM FAKÜLTESİ – REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
2020 MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI
TABLO – 4
Program Kodu Program Adı Öğrenim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Özel Koşul ve Açıklamalar 2019-YKS  En Küçük Puan 2019-YKS Başarı Sırası Öğrenim Ücreti           (%8 KDV Dahil)
EĞİTİM FAKÜLTESİ
205850507 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) 4 EA 51  3, 4, 19, 24, 60, 227 292,79710 265044 22.837 TL
205810207 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) 4 EA 9  3, 4, 19, 24, 60, 227 371,30372 59780
ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR
Not:

2020-YKS’de yeni açılan yükseköğretim programlarının En Küçük Puan sütununda (-) işareti bulunmaktadır.
2019-YKS’de kontenjanı merkezi yerleştirme ile dolmayan yükseköğretim programlarında ise En Küçük Puan sütununda hiçbir işaret bulunmaz.
2020-YKS’de yeni açılan ya da 2020-YKS’de puan türü değişen programların başarı sırası sütununda (…) işareti bulunmaktadır.

2019-YKS’de kontenjanı merkezi yerleştirme ile dolmayan programların başarı sırası sütununda hiçbir işaret bulunmaz.

 

Bk. 1 Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6’yı dikkatle incelemeleri gerekir.
 Bk. 3 Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.
 Bk. 4 İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı üniversiteler için kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Bk. 5 Tıp programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk. 10 Hukuk programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 125 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk. 17 Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
Bk. 19 Öğrencilerin, Gençlik ve Spor  Bakanlığı ile  vakıf  üniversiteleri  arasında imzalanan  mutabakat  metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde  yarar  görülmektedir.
Bk. 21 Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.
Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Bk.24 Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk. 28 Öğretim dili İngilizce’dir.
Bk. 38 Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.
Bk. 60 Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı vakıf yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.
Bk. 77 Yabancı dil sınavına İngilizceden girmek zorunludur.
Bk. 86 Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.
Bk. 227 Ufuk Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretli olup, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenim ücreti (KDV dahil) yıllık; Tıp Fakültesi için 66.989 TL (isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı 45.674 TL), diğer fakülteler için 45.674 TL, Hemşirelik Yüksekokulu için 38.062 TL, önlisans programları için 27.404 TL dir. Zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı kazandığı fakülte/yüksekokulun öğrenim ücretine tabidir. Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesinden edininiz.
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren YKS, Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanı vb. yollarla üniversitemize kayıt olan tüm öğrenciler müteakip yıllarda Mütevelli Heyet tarafından her yıl TÜFE oranı dikkate alınarak belirlenen cari yılın öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır.
BURS VE İNDİRİM BİLGİLERİ
1- YKS Bursu/indirimi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda belirtilen önlisans-lisans yükseköğretim programları içinde burslu ve indirimli kontenjanlarıdır.
a) YKS Burslu kontenjanlar: %100 burslu kontenjanlardır. (Programın toplam kontenjanının %15’i oranından az olmamak üzere %100 burslu kontenjan belirlenir.)
b) YKS İndirimli kontenjanlar: %50 ve %25 indirimli kontenjanlardır. (Programın toplam kontenjanı içinde, zorunlu burslunun yanısıra, Ücretlinin dışında, indirimli kontenjanlardan %50 veya %25 indirim şıklarından sadece birine yer verilebilecektir.
2- Şehit Yakını Bursu: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörle mücadele eden ve sınır ötesi harekâtlarda hayatını kaybederek şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli ile 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımızın eş ve çocukları bu durumlarını belgelemeleri koşulu ile %100 burslu kontenjanlardır.
3- Önlisans ve lisans programlarına yerleşen personel çocukları öğrenim ücreti indirimi: Kurucu Vakfımız personeli ve Üniversitemiz kadrosunda çalışan akademik ve idari personelin çocuklarına, Üniversitemiz önlisans-lisans programlarında kayıtlı olmaları halinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzundaki ücretli programın öğrenim ücretinin % 50 indirim verilir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile (%25 veya %50) indirimli programlara yerleşenlere ayrıca verilecek personel çocukları indirimi ile birlikte toplam indirim oranı %75’i geçemez. YKS %75 indirimli veya %100 burslu programlara yerleşenlere ayrıca personel çocukları indirimi verilmez.
4- Kardeş İndirimi: Önlisans-lisans programlarında öğrenim gören öğrenciden sonra yerleşen diğer kardeşlere %10 oranında indirim yapılır.
5- Engelli İndirimi: %40 ve üzerinde engelli raporu bulunan öğrenciye %10 indirim yapılır.
6- Gazi ve Gazi Yakını İndirimi: Gazi ve gazi yakınlarına (eş-çocuk) %25 indirim yapılır.
7- Milli Sporcu İndirimi: Milli sporculara %20 indirim yapılır.
8- Tercih İndirimi: YKS yerleştirme belgesinde ilk 2 (iki) tercihinde Üniversitemize yerleşenlere %10 indirim yapılır.
9- Birden fazla statüde indirim oranları toplamı %75’i geçemez.
10- Diğer burs/indirim: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklarının Türkiye Bursları kapsamında burslu kontenjanlar ve sosyo-ekonomik durumuna göre burslu/indirimli kontenjanlar Mütevelli Heyet Başkanı tarafından belirlenir.
11- Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından Ufuk Üniversitesi Burs ve İndirim Yönergesinde belirtilen alanlarda son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen Sporculara %100 öğrenim ücreti bursu verilir.
12- Başarı indirimi: Önlisans ve lisans programlarının; Hazırlık sınıfı ile tam burslu öğrenim gören öğrenciler dışında, ön lisans programlarının 1. sınıf öğrencilerine, lisans programlarının 1., 2., 3., sınıf öğrencilerine (Tıp Fakültesi 4.,5. sınıflar dahil); takip eden akademik yılda geçerli olmak üzere %25 indirim 1 akademik yıl için geçerli olmak üzere verilir.Başarı indirimi başvuru koşulları, kapsamı, süresi, indirimin kesilmesi “Ufuk Üniverstesi Burs ve İndirim Yönergesi” ile belirlenmiştir. Ufuk Üniversitesi Burs ve İndirimleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/140764) Ufuk Üniversitesi Burs ve İndirim Yönergesi’ni inceleyiniz.
 1. Üniversite yurdu dışında nerelerde ikamet edebilirim?

Balgat kampüsünden ücretsiz ulaşım sağlandığından Balgat, Çukurambar, Söğütözü, Emek, Bahçelievler, Cevizlidere, Dikmen ve İncek bölgelerinde ikamet etmek uygun olacaktır. 

 

 1. Okulun uzaması halinde ücretlendirme nasıl olur?

Okulun uzaması halinde, Mütevelli Heyetinin belirlediği oranda öğrenci alacağı her ders için kredi başı öğrenim ücreti öder.

 

 1. Bursun kesilmesi durumu söz konusu mudur?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Bursu (%100 burslu, %50 burslu, %25 burslu); başarı durumuna bakılmaksızın, programın normal öğrenim süresince devam eder.

 

 1. Yaz okulu var mı ve nasıl kayıt olurum?

Yaz okulunun açılması senato kararına bağlıdır. Yaz okulunun açılması durumunda ders almak isteyen öğrenciler ilgili derslere Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden istemde bulunurlar. Yeterli sayıda öğrencinin (5 kişi) dilekçe vermesi ve ardından ders ücretlerini yatırması sonucunda ders açılır.

 

 1. Burs ve indirim türleri nelerdir?
 2. YKS Bursu/İndirimi:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda belirtilen önlisans-lisans yükseköğretim programları içinde burslu ve indirimli kontenjanlarıdır.

 1. YKS Burslu kontenjanlar: %100 burslu kontenjanlardır.
 2. b) YKS İndirimli kontenjanlar: %50 ve %25 indirimli kontenjanlardır.

 

 

 1. Şehit Yakını Bursu:

3713 nolu Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörle mücadele eden ve sınır ötesi harekâtlarda hayatını kaybederek şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli ile 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımızın eş ve çocukları bu durumlarını belgelemeleri koşulu ile %100 burslu kontenjanlardır.

 1. Önlisans ve Lisans Programlarına Yerleşen Personel Çocukları Öğrenim Ücreti İndirimi:

Kurucu Vakfımız personeli ve Üniversitemiz kadrosunda çalışan akademik ve idarî personelin çocuklarına, Üniversitemiz önlisans-lisans programlarında kayıtlı olduklarında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzundaki ücretli programın öğrenim ücretinin % 50 indirim yapılır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile (%25 veya %50) indirimli programlara yerleşenlere ayrıca verilecek personel çocukları indirimi ile birlikte toplam indirim oranı % 75’i geçemez. YKS %75 indirimli veya %100 burslu programlara yerleşenlere ayrıca personel çocukları indirimi yapılmaz.

 1. Kardeş İndirimi:

Önlisans-lisans programlarında öğrenim gören öğrenciden sonra yerleşen diğer kardeşlere %10 oranında indirim yapılır.

 1. Engelli İndirimi:

%40 ve üzerinde engelli raporu bulunan öğrenciye %10 indirim yapılır.

 1. Gazi ve Gazi Yakını İndirimi:

Gazi ve Gazi yakınlarına (eş-çocuk) %25 indirim yapılır.

 1. Millî Sporcu İndirimi:

Milli sporculara %20 indirim yapılır.

UFUK ÜNİVERSİTESİ BURS VE İNDİRİM YÖNERGESİ EK MADDE 1- ( MHK-23.12.2019-2019/11)’de belirtildiği üzere;

(1) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen alanlarda son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara %100 öğrenim ücreti bursu verilir

 1. a) 1.Grup; Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular,
 2. b) 2.Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversitesi Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları’nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları’na katılan sporcular,
 3. c) 3. Grup; Olimpik ve paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası Finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerine katılan sporcular.”

(2) %100 Burs, YKS kılavuzunda belirtilen programın normal öğrenim süresince bu yönergenin 4. Maddesinin 10. fıkrası (Tüm vakıf Üniversiteleri için geçerli YKS kılavuzunun Bk.3. ve Bk.60. maddeleri) kapsamında uygulanır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı öğrencilere de programın öğrenim süresine göre bu maddenin esas ve usuller uygulanır.

(4) Bu madde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

 1. Tercih İndirimi:

YKS yerleştirme belgesinde ilk 2 (iki) tercihinde Üniversitemize yerleşenlere %10 indirim yapılır.

 1. Başarı İndirimi:

Önlisans ve Lisans Programlarının

 1. Hazırlık sınıfı ile tam burslu öğrenim gören öğrenciler dışında, ön lisans programlarının 1. sınıf öğrencilerine, lisans programlarının 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine (Tıp Fakültesi 4.,5. sınıflar dahil); başarı notu (akademik ortalaması) 3,70 ve üzeri olmak koşuluyla %25 oranında indirim 1 akademik yıl için geçerli olmak üzere yapılır.
 2. İndirim için değerlendirme, her akademik yılın başında ve öğrenci kayıtlarından önce kesinleşir.
 3. Eğitim Fakültesi öğrencileri bir dönemde toplam kaç ders alır?

Fakültemiz öğrencilerinin YÖK tarafından belirlenen zorunlu (Meslek Bilgisi Zorunlu, Genel Kültür Zorunlu ve Alan Zorunlu dersleri) ve seçmeli (Meslek Bilgisi Seçmeli, Genel Kültür Seçmeli ve Alan Seçmeli dersleri) dersleri alarak 30 AKTS’yi tamamlaması beklenmektedir.

 

 1. Erasmus anlaşmanız var mıdır?

Anlaşmalarımız mevcuttur. Detaylı bilgi için Erasmus Ofisi ile iletişime geçiniz.

 

 1. Eğitim Fakültesinde zorunlu hazırlık programı var mıdır?

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı için bir yıl zorunlu hazırlık programı bulunmaktadır ve bu programın ücretlendirilmesi kazanılan burs kapsamındadır. Bununla birlikte okulumuz tarafından yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavı ya da YDS’den yeterli puanın alınması durumunda direkt bölüme başlanabilmektedir. Detaylı bilgi için hazırlık birimi ile iletişime geçiniz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı için zorunlu hazırlık programı bulunmamaktadır. Ancak öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak hazırlık programına katılabilirler. Bu durumda ücretlendirme yıllık ücret (tam ücretli) üzerinden uygulanacaktır.

 

 1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’ndan mezun olan öğrenciler nerelerde istihdam edilir?

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalından mezun olan öğrenciler;

 1. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda (Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise) ve özel eğitim kurumlarında “Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen” unvanıyla çalışabilirler.
 2. MEB Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde “Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen” unvanıyla çalışabilirler.
 3. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde “Psikolojik Danışman” unvanıyla çalışabilirler.

4.Üniversitelerin Psikolojik Danışma Birimlerinde “Psikolojik Danışman” unvanıyla çalışabilirler.

 1. Özel Psikolojik Danışma Merkezleri ve Psikoterapi Merkezlerinde “Psikolojik Danışman” ve uzmanlıklarına göre Psikoterapist unvanıyla çalışabilirler.
 2. Askeri ve emniyet birimlerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile ilgili birimlerinde görev alabilirler.
 3. Aile ve Çocuk Mahkemelerinde kadrolu olarak Pedagog, Sosyal Hizmet uzmanı ve Bilirkişi olarak çalışabilirler.
 4. Çocuk İzlem Merkezleri’nde “Psikolojik Danışman” olarak görev alabilirler.
 5. Özel Şirketler, Sağlık Kuruluşları ve İşletmelerin İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimlerinde “Psikolojik Danışman”, “İnsan Kaynakları Uzmanı”, “Eğitim Danışmanı” olarak çalışabilirler.
 6. Alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak, üniversitelerin akademik personel kadrolarında öğretim elemanı olabilirler.
 7. İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun olan öğrenciler nerelerde istihdam edilir?

İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler

 1. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda(okul öncesi, İlkokul, ortaokul, lise) İngilizce öğretmeni olarak çalışabilirler.
 2. Özel Eğitim Kurumları’nda(okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) İngilizce öğretmeni olarak çalışabilirler.
 3. Üniversitelerde hazırlık programlarında öğretim görevilisi (alanda yüksek lisans mezunu olmak şartıyla) olarak çalışabilirler.
 4. Yabancı dil öğretmenleri okullarda yönetici (okul müdürü veya müdür yardımcısı) olabilirler.
  5. Alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak, üniversitelerin akademik personel kadrolarındaöğretim elemanı olabilirler. 
  6. MEB tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar “Eğitim Yöneticiliği” yapabilirler.
 5. Etüt merkezlerinde İngilizce öğretmeni olarak çalışabilirler (TOEFL, IELTS, YDS vb. sınavlara hazırlık kursları).