Eğitim Fakültesi

MİSYON

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz; ulusal ve uluslararası mesleki ölçütler doğrultusunda hazırlanmış eğitim programları ile bilimsel, teknoloji odaklı, yenilikçi, ekip çalışmasına yatkın, etik ilkeleri benimseyen, sorumluluklarının bilincinde, nitelikli ve çağdaş sağlık teknikeri yetiştirmektir.

VİZYON

Mesleki sağlık eğitimi alanında; toplumsal ve uluslararası sorunlara duyarlı, mevcut ve değişen koşullara uyum sağlayabilen, çağdaş öğretim yöntemlerini kavrayarak uygulamaya dönüştürebilen donanımlı, evrensel değerlere saygılı değişim ve yenilikçi bireyler yetiştiren öncü bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

Bu programdan mezun olan öğrencilerin; insan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını öğrenmiş olması ve bunlara ilişkin terminolojik kavramları açıklayabilmesi,  anestezide kullanılan cihaz ve ekipmanların hazırlanıp kullanılabilmesi,  anestezi uygulaması sırasında anestezi uzmanına destek vermesi, ameliyat sonrası hasta kontrolünü sağlayabilmesi, reanimasyon ve ağrı ünitesinde görev alması, etik değerlere önem vermesi, çağdaş bilgi ve beceri ile donatılması, yasal yetki ve sorumlulukları yerine getirmesi amaçlanmaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrencilerin; ameliyat ekibinde doğrudan yer alarak ameliyathane ortamı, hasta hazırlığı, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve enfeksiyon kontrolü uygulama bilgi -becerisine sahip olmaları, ameliyathanede kullanılan teknolojik araç-gereçlerinin kullanım alanlarını bilmeleri; ameliyat sonrası cerrahi aletleri kullanıma hazır hale getirebilmeleri ve alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışmaları amaçlanmaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrencilerin; insan bedenini oluşturan bileşenlere ilişkin yapı ve fonksiyonların fizyolojik dayanaklarını, anatomik oluşumlarını ve bunlara ilişkin terminolojik kavramları açıklayabilmesi, beyinde bilişsel ve davranışsal fonksiyonların analizi ve bu fonksiyonların bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların tespiti için gerekli olan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılması, yaşamı boyu öğrenme bilinciyle alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmesi, kendini sürekli yenilemesi ve çalışma ortamındaki sağlık çalışanları, hasta ve yakınları ile etik çerçevede etkin bir iletişim becerisine sahip olması amaçlanmaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrencilerin; insan bedenini oluşturan bileşenlere ilişkin yapı ve fonksiyonların anatomik ve fizyolojik dayanaklarını öğrenmiş olması;  anatomik oluşumlar ve bunlara ilişkin terminolojik kavramları açıklayabilmesi; fizik tedavide kullanılan ölçme ve değerlendirme tekniklerini, temel egzersizleri uygulayabilmesi; fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine, ünitelere, spa ve termal tesislere başvuran hastalarda, planlanan fizik tedavi programını uygulamada, cihazları hazırlayabilmesi, kullanabilmesi ve gerekli zamanlarda kontrollerini yapabilmesi; uzman hekim tarafından planlanan fizik tedavi programınının hastalarda işlemleri yapabilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu programdan mezun olan öğrencilerin; insan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını öğrenmiş olması ve bunlara ilişkin terminolojik kavramları açıklayabilmesi, hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde, acil bakımını sağlayabilmesi, uygun merkeze uygun koşullarda, hızlı taşınması ve hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini profesyonelce yerine getirebilmesi, hayat kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanaklarını sağlayabilmesi, etik değerlere önem vermesi çağdaş bilgi ve beceri ile donatılmış olması, yasal yetki ve görevlerini yerine getirebilmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemizde ekonomik ve ticari hayatın gelişmesi ve çeşitlenmesi ile birlikte muhasebe mesleği de giderek daha çok önem ve değer kazanmıştır. Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren dışa açılma ile firmalarımızın yabancı ortakları artmıştır. Sermaye piyasalarının gelişmesi nedeni ile yatırımcıların risk azaltma istekleri ve doğru karar vermeleri konusunda da muhasebenin de önemli katkıları olmaktadır. Muhasebe bilimi firmalar arası uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağladığı gibi firmaların uzun vadeli planlar yapmasına da yardımcı olur. 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Kamu kurumlarının ve özel firmaların muhasebe ve finans departmanlarında istihdam edilirler. Yine Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Müşavirlerin ofislerinde çalışabilirler.

Tıbbi görüntüleme Programı’nın temel amacı; insan bedenini oluşturan bileşenlere ilişkin yapı ve fonksiyonların anatomik ve fizyolojik dayanaklarını öğrenmiş olması; anatomik oluşumlar ve bunlara ilişkin terminolojik kavramları açıklayabilmesi, radyolojik teknikleri kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital rötgen, bilgisayarlı tomografi, Manyetik rezolans görüntüleme ve ultrason gibi cihazlarla görüntü elde edebilen, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilen bilgi beceri sahip nitelikli radyoloji teknikeri yetiştirmektir.

Bu programdan mezun olan öğrencilerin; insan bedenini oluşturan bileşenlere ilişkin yapı ve fonksiyonların anatomik oluşumlarını, fizyolojik dayanaklarını ve bunlara ilişkin terminolojik kavramlarını bilen biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji vb., laboratuvarlar ile kan alma odalarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü örnekleri alan, manuel ve otomatik analiz yöntemlerini uygulayan, sonuçları düzenleyerek amaca uygun paylaşım ve kullanıma hazırlayan, çağdaş bilgi ve beceri ile donatılmış, yaşam boyu öğrenme bilinciyle kendini sürekli geliştiren çalışma ortamındaki ekip arkadaşları, hasta ve yakınları ile etik çerçevede iletişim kuran, yasal yetki ve sorumlulukları yerine getiren teknikerlerin yetiştirilmesi amaçlamaktadır.