Akademik Personel Memnuniyet Anketi-2022/2023

          Değerli Ufuk Üniversitesi Akademik Personelimiz,

          Ufuk Üniversitesinin kalite iyileştirme sürecinde siz değerli personelimizin fikir ve katkıları önemli olmakta, bu nedenle bir memnuniyet araştırması başlatılmış bulunmaktadır. Bu çalışma sonucunda doğru verilere ulaşmak ve Üniversitemizin gelişimi ve iyileştirmelerinde faydalı olmak amacıyla anket çalışmasının içtenlikle yanıtlanması önemlidir.

          Memnuniyet anket çalışması iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgiler, ikinci bölümde ise memnuniyet durumuna ilişkin sorular yer almaktadır. Birinci bölümdeki bilgiler sadece istatistiksel amaçlar için kullanılacaktır. Verilen cevaplarda isminizin yazılması gerekmemektedir. Anket ile ilgili bilgilerin tamamı gizli olarak tutulacaktır. Anket ve değerlendirme sonuçları Planlama ve Kalite Birimi tarafından paydaşlarımız ile paylaşılacaktır.

          Anket çalışmasına katkınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

  Rektörlük

  <
  I.BÖLÜM KİŞİSEL BİLGİLER

  Unvanınız

  Cinsiyetiniz
  Yaşınız
  Kurumda Hizmet Süreniz
   
  II.BÖLÜM: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DURUMLARI
  Soruları bağlı bulunduğunuz Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek
  Yüksekokuluna göre cevaplayınız.
  A.Yönetici Yaklaşımları ve Karar Alma Süreçleri
  Üniversite yöneticilerine sorun ve önerileri
  rahatlıkla iletebiliyorum.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite yöneticileri sorun ve önerilere
  karşı duyarlıdır.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite yeni fikirlere önem vermektedir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite yönetimi tarafından alınan
  kararlarda akademisyenlerin katılması sağlanmaktadır.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bağlı bulunduğum yönetici alınan kararlarda
  akademisyenlerin katılmasını sağlamaktadır.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kurul
  (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul) kararları şeffaftır.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları
  şeffaftır.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bağlı bulunduğum yöneticinin genel tutum ve
  yaklaşımları olumludur.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bağlı bulunduğum yöneticinin birim planlaması
  yaparken ve birim ile ilgili karar alırken herkesin katılımını
  sağlamaktadır.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  B. Akademik Gelişmeler
  Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul
  öğretim elemanları arasında iletişim, işbirliği ve dayanışma açısından
  iyi ilişkiler sergilenmektedir.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul
  akademik çalışmayı teşvik edici bir anlayış hakimdir.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitedeki öğretim elemanlarının ders yükü
  dengelidir.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul
  akademik gelişmeye katkı sağlamaya yönelik düzenlemeler (kongre ve
  katılmaya teşvik, izin, parasal destek) sunmaktadır.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul
  akademik kadro sayısı yeterlidir.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitede akademik yükseltme ölçütleri
  açıktır.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitede akademik kadrolara atanmada
  mesleki yeterlilik göz önünde bulundurulmaktadır.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  C. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
  Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri ile
  ilgili sağladığı mekanlar donanım, araç ve gereç desteği yeterlidir.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Programlardaki ders içeriklerini saptama
  ölçütleri uygundur.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitede öğrenciler ile güçlü ilişkiler ve iletişim
  kurabilmekteyim.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  D.Üniversitenin Sosyal Yaşam Faaliyetleri
  Üniversitenin yeni web sayfa tasarımını
  beğeniyorum.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin kütüphanesindeki süreli yayınlar
  yeterlidir.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin kütüphanesinin veri tabanlarının
  yeterliliğinden ve uzaktan erişim olanaklarından memnunum.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin kültür, sanat ve spor hizmetleri
  yeterlidir.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  E.Üniversitenin İdari ve Teknik
  Hizmetleri
  Üniversitenin güvenlik
  hizmetinden memnunum.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin idari ve destek personelinden
  memnunum.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin temizlik hizmetleri sağlığa
  uygunluk açısından yeterlidir.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Çalıştığım ortam, teknik araç-gereç ve büro
  ortamı bakımından yeterlidir.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin internet hizmetleri yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kongre ve toplantı salonları sayıları
  yeterlidir.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin yemek kalitesinden (tadı,
  temizliği, görünümü vb.) memnunum.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Yemekhanenin fiziki koşulları (temizlik,
  aydınlatma, ısıtma vb.) yeterlidir.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin araç giriş ve otopark
  düzenlemeleri yeterlidir.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  F.Üniversitenin Sağladığı İmkanlar
  Üniversite çalışanlarının çocuklarına verilen
  eğitim bursu uygulamasından memnunum.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite çalışanlarına lisansüstü
  eğitimlerinde uygulanan burs olanaklarından memnunum.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite hastane hizmetlerinden
  yararlanmaktan memnunum.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  G.Kurumsal Aidiyet
  Huzurlu bir çalışma ortamım var. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bölümümde çalışmaktan mutluyum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  İşimi severek yapıyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Yaptığım iş nedeniyle kendimi değerli
  hissediyorum.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin performansından genel olarak
  memnunum.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kendimi Ufuk Üniversitesi ailesinin bir bireyi
  olarak görüyorum.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  captcha