İdari Personel Memnuniyet Anketi-2021

             Değerli İdari Personelimiz,

         Ufuk Üniversitesinin kalite iyileştirme sürecinde siz değerli personelimizin fikir ve katkıları önemli olmakta, bu nedenle bir memnuniyet araştırması başlatılmış bulunmaktadır. Bu çalışma sonucunda doğru verilere ulaşmak ve Üniversitemizin gelişimi ve iyileştirmelerinde faydalı olmak amacıyla anket çalışmasının içtenlikle yanıtlanması önemlidir.

         Memnuniyet anket çalışması iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgiler, ikinci bölümde ise memnuniyet durumuna ilişkin sorular yer almaktadır. Birinci bölümde bilgiler sadece istatiksel amaçlar için kullanılacaktır. Verilen cevaplarda isminizin yazılması gerekmemektedir. Anket ile ilgili bilgilerin tamamı gizli olarak tutulacaktır. Anket ve değerlendirme sonuçları Planlama ve Kalite Birimi tarafından paydaşlarımız ile paylaşılacaktır.

             Anket çalışmasına katkınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

  Rektörlük

  I.BÖLÜM: KİŞİSEL BİLGİLER
  Cinsiyetiniz
  Yaşınız
  Eğitim Durumunuz
  Toplam Hizmet Süreniz
  Ufuk Üniversitesinde Hizmet Süreniz
   
  II.BÖLÜM: İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DURUMLARI
  A.Yönetici Yaklaşımları ve Karar Alma
  Süreçleri
  Üniversite yöneticilerine sorun ve önerileri
  rahatlıkla iletebiliyorum.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite yöneticileri sorun ve önerilere
  karşı duyarlıdır.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite yeni fikirlere önem vermektedir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Yönetimin çalışanları bilgilendirmeye yönelik
  yaptığı toplantılar yeterlidir.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bağlı bulunduğum yöneticinin, yöneticilik
  anlayışından memnunum.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bağlı olduğum yöneticinin çalışanlara karşı
  tutumu ve yaklaşımı olumludur.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Birimimde görev dağılımı adil olarak
  yapılmaktadır.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bağlı bulunduğum yönetici, bir işi iyi
  yaptığımızda takdir eder.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bağlı bulunduğum yönetici, işleri organize
  etmeye ve düzenli bir biçimde yürütmeye çalışır.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  B.Çalışma Yaşamı
  Üniversite idari kadrolara atanmada mesleki yeterliliği göz önünde bulundurmaktadır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Yaptığım iş; aldığım eğitim, yetenek ve becerilerime uygundur. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kurumun amaçlarını biliyor, benimsiyor ve yerine getiriyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Özlük haklarım ile ilgili gelişmeler zamanında haberdar
  edilmektedir.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Maaş, ücret, kıdem tazminatı vb. özlük haklarım zamanında
  ödenmektedir.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite yönetimi, çalışanların gün içinde uygun aralıklarla, dinlenmelerine önem verir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Günlük mesai saatinin süresi normaldir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  İzin zamanlarının düzenlenmesinde sorun yaşamıyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Yönetim iş kazalarını önlemek için gereken önemi vermektedir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Birim içi ve birimler arası bilgi alışverişi yaparken sorun yaşamıyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitede idari ve akademik personel arasındaki iletişim
  güçlüdür.
  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitemizde idari personel-öğrenci iletişimi güçlüdür. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  C.Üniversitenin İdari ve Teknik Hizmetleri
  Çalıştığım ortam teknik araç-gereç ve büro ortamı bakımından yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin idari ve destek personeli sayısı yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin yeni web sayfa tasarımını beğeniyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin internet hizmetleri yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin kültür, sanat ve spor hizmetleri yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin temizlik hizmetleri sağlığa uygunluk açısından yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin güvenlik hizmeti yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Yapım-onarım hizmetleri yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin yemek kalitesinden (tadı, temizliği, görünümü vb.) memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Yemekhanenin fiziki koşulları (temizlik, aydınlatma, ısıtma vb.) yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin araç giriş ve otopark düzenlemeleri yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  D.Üniversitenin Sağladığı İmkanlar
  Üniversite çalışanlarının çocuklarına verilen eğitim bursu uygulamasından memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite çalışanlarına lisansüstü eğitimlerinde uygulanan burs olanaklarından memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite hastane hizmetlerinden yararlanmaktan memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kampüsler arası ulaşım yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  E.Kurumsal Aidiyet
  İşimi kaybetme endişesi duymuyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Huzurlu bir çalışma ortamım var. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  İşimi severek yapıyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Yaptığım iş nedeniyle kendimi değerli hissediyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Birimimde çalışmaktan mutluyum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kendimi Ufuk Üniversitesi ailesinin bir bireyi olarak görüyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  captcha