İdari Personel Memnuniyet Anketi-2022/2023

          Değerli Ufuk Üniversitesi Çalışanlarımız

         Ufuk Üniversitesinin kalite iyileştirme sürecinde siz değerli çalışanlarımız fikir ve katkıları önemli olmakta, bu nedenle bir memnuniyet araştırması başlatılmış bulunmaktadır. Bu çalışma sonucunda doğru verilere ulaşmak ve Üniversitemizin gelişimi ve iyileştirmelerinde faydalı olmak amacıyla anket çalışmasının içtenlikle yanıtlanması önemlidir.

          Anket çalışmasına katkınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

  Rektörlük

  Yaşınız
  Cinsiyetiniz
  Kurumdaki Hizmet Süreniz:

  UFUK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ANKET SORULARI

  A. Yönetici Yaklaşımları ve Karar Alma Süreçleri

  Üniversite yöneticilerine sorun ve önerileri rahatlıkla iletebiliyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite yöneticileri sorun ve önerilere karşı duyarlıdı Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite yeni fikirlere önem vermektedir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Yönetimin çalışanları bilgilendirmeye yönelik yaptığı toplantılar yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bağlı bulunduğum yöneticinin, yöneticilik anlayışından memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bağlı olduğum yöneticinin çalışanlara karşı tutumu ve yaklaşımı olumludu Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Birimimde görev dağılımı adil olarak yapılmaktadır Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bağlı bulunduğum yönetici, bir işi iyi yaptığımızda takdir eder. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bağlı bulunduğum yönetici, işleri organize etmeye ve düzenli bir biçimde yürütmeye çalışır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   

  <

   

  B. Çalışma Yaşam

  Üniversite idari kadrolara atanmada mesleki yeterliliği göz önünde bulundurmaktadır Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Yaptığım iş; aldığım eğitim, yetenek ve becerilerime uygundur. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Özlük haklarım ile ilgili gelişmeler zamanında haberdar edilmektedir Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Maaş, ücret, kıdem tazminatı vb. özlük haklarım zamanında ödenmektedir Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Günlük mesai saatinin süresi normaldir Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  İzin zamanlarının düzenlenmesinde sorun yaşamıyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Yönetim iş kazalarını önlemek için gereken önemi vermektedir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitede idari ve akademik personel arasındaki iletişim güçlüdür. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bağlı bulunduğum yönetici, işleri organize etmeye ve düzenli bir biçimde yürütmeye çalışır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kurumun amaçlarını biliyor, benimsiyor ve yerine getiriyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum

   

  C. Üniversitenin İdari ve Teknik Hizmetleri

  Çalıştığım ortam teknik araç-gereç ve büro ortamı bakımından yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin idari ve destek personeli sayısı yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin yeni web sayfa tasarımını beğeniyorum Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin internet hizmetleri yeterlidir Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin kültür, sanat ve spor hizmetleri yeterlidir Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin temizlik hizmetleri sağlığa uygunluk açısından yeterlidir.. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin güvenlik hizmeti yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Yapım-onarım hizmetleri yeterlidi Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin yemek kalitesinden (tadı, temizliği, görünümü vb.) memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Yemekhanenin fiziki koşulları (temizlik, aydınlatma, ısıtma vb.) yeterlidir Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum

  Üniversitenin araç giriş ve otopark düzenlemeleri yeterlidir.

  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum

   

  D. Üniversitenin Sağladığı İmkânlar

  Üniversite çalışanlarının çocuklarına verilen eğitim bursu uygulamasından memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite çalışanlarına lisansüstü eğitimlerinde uygulanan burs olanaklarından memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite hastane hizmetlerinden yararlanmaktan memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kampüsler arası ulaşım yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum

   

  E. Kurumsal Aidiyet

  İşimi kaybetme endişesi duymuyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Huzurlu bir çalışma ortamım var. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  İşimi severek yapıyorum.. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Yaptığım iş nedeniyle kendimi değerli hissediyorum Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum

   

  Birimimde çalışmaktan mutluyum.

  Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kendimi Ufuk Üniversitesi ailesinin bir bireyi olarak görüyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  GÖRÜŞLERİNİZ