Öğrenci Memnuniyet Anketi-2022/2023

          Değerli Ufuk Üniversitesi Öğrencimiz,
         Ufuk Üniversitesinin kalite iyileştirme sürecinde siz değerli öğrencimizin fikir ve katkıları önemli olmakta, bu nedenle bir memnuniyet araştırması başlatılmış bulunmaktadır. Bu çalışma sonucunda doğru verilere ulaşmak ve Üniversitemizin gelişimi ve iyileştirmelerinde faydalı olmak amacıyla anket çalışmasının içtenlikle yanıtlanması önemlidir.
          Memnuniyet anketi çalışması iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgiler, ikinci bölümde ise memnuniyet durumuna ilişkin sorular yer almaktadır. Birinci bölümdeki bilgiler sadece istatiksel amaçlar için kullanılacaktır. Verilen cevaplarda isminizin yazılması gerekmemektedir. Anket ile ilgili bilgilerin tamamı gizli olarak tutulacaktır. Anket ve değerlendirme sonuçları Planlama ve Kalite Birimi tarafından paydaşlarımız ile paylaşılacaktır.

          Anket çalışmasına katkınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

  Rektörlük

  I.BÖLÜM: KİŞİSEL BİLGİLER
  Fakülteniz/Enstitünüz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz
  Bölümünüz
  Anabilim Dalınız/Programınız
  Program Türünüz
  Cinsiyetiniz
  Yaşınız
  Sınıfınız (Ön Lisans/Lisans için)
  Üniversite sınavında
  bölüm/program tercih sıranız (Ön Lisans/Lisans için)
  Mezun olduğunuz lise (Ön Lisans/Lisans için)

   
  II.BÖLÜM: ÖĞRENCİLERİN MEMNUNİYET DURUMLARI
  A. Yönetici Yaklaşımları ve Karar Alma Süreçleri
  Üniversite yönetimi öğrencilerin sorunlarının çözümünde yeterli çabayı göstermektedir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin sağladığı burs olanakları yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bölüm Başkanı/Anabilim Dalı Başkanı iletilen sorunların çözümünde yeterli çabayı göstermektedir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Ders dışı zamanlarda bölüm başkanlarına ve diğer öğretim elemanlarına ulaşılabilmektedir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  B. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
  Derslere gelen akademik kadro eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Öğretim elemanlarının öğrencilere karşı tutumu ve yaklaşımları olumludur. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Danışmanın bana ayırdığı zaman yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Ders programının hedefleri açıktır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Programın alanla ilgili bilgi ve beceri düzeyi yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Dersler açık ve anlaşılır biçimde yapılmaktadır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bölümün/Programın dersleri iş hayatına hazırlamaktadır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Seçmeli derslerin sayısı ve çeşitliliği yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanları objektiftir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Sınavlar sonrasında sınav ile ilgili öğrencilere geri bildirim yapılmaktadır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Değerlendirmede ödev ve proje gibi diğer çalışmalar dikkate alınmaktadır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin sağlamış olduğu staj olanakları yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Çift Anadal/Yandal olanakları hakkında yeterli bilgilendirme yapılmaktadır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitede verilen yabancı dil eğitimi yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Öğrencilere yönelik yürütülen yurtdışı programları hakkında yeterli bilgilendirme yapılmaktadır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  C.Uzaktan Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
  Uzaktan eğitim için hazırlanmış olan bilgilendirici videolar teknik açıdan ihtiyacımı karşılıyor. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Sistemde yer alan derslere rahatlıkla kayıt olabildim. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Uzaktan eğitim ile ilgili uygulamaların nasıl kullanılacağını biliyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Uzaktan eğitim ile ilgili karşılaştığım sorunların çözümleri için kolaylıkla muhatap bulabiliyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Uzaktan eğitim sisteminde derslere ait duyuruları düzenli olarak takip ediyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Uzaktan eğitim kapsamında aldığım ders içeriklerine kolaylıkla ulaşabiliyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Uzaktan eğitim sayesinde daha hızlı öğreniyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Uzaktan eğitim sistemini çok karmaşık buluyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Uzaktan eğitim öğrenme hedeflerine ulaşmak açısından etkili olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Uzaktan eğitim ile verilen derslere ve ödevlere motive olmakta zorlanıyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Canlı derslerde kullanılan uygulamalar ile ilgili çok sık teknik problemler yaşıyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Uzaktan eğitim kapsamında kayıtlı olduğum canlı derslere düzenli olarak katılıyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Canlı derslerin yüz yüze eğitim ile eşdeğer olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  D.İdari Personelin Yaklaşımı
  Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul yönetiminin öğrenci sorun ve önerilerine karşı tutum ve yaklaşımları olumludur. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Sekreterlerinin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul memurlarının öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Öğrenci işleri çalışanlarının öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Güvenlik görevlilerinin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  E.Üniversitenin Sosyal Yaşam Faaliyetleri
  Üniversitenin sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Öğrenci toplulukları, ilgi ve yeteneklerime uygundur. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin spor olanakları yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerinde zamanında haber verilmektedir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  İş dünyasının tanınması için Üniversite, öğrencilere çeşitli olanaklar sağlanmaktadır. (panel, konferans, gezi vb.) Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin engelli öğrencilere yönelik hizmetleri yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  F.Üniversitenin İdari ve Teknik Hizmetleri
  Derslikler öğrenci kapasitesine uygundur. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Dersliklerin temizliğinden memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Dersliklerin ısınmasından memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Derslerde öğretim teknolojileri etkili olarak (projeksiyon cihazı, tepegöz vb.) kullanılmaktadır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayar sayısı yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kampüs içinde internet hizmetleri yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin web sayfasında gerekli bilgilere ulaşılabilmektedir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin kütüphane olanakları yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kütüphanedeki kaynaklar yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kütüphaneden ödünç alma sistemi anlaşılır ve kolaydır. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kütüphane çalışma saatleri uygundur. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kütüphane görevlilerinin öğrencilere karşı tutum ve yaklaşımları olumludur. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversite çalışma salonları yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin temizlik hizmetleri sağlığa uygunluk açısından yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitemizde sunulan yemek hizmetleri olanakları yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Yemek kalitesi (tadı, temizliği, görünümü vb.) uygundur. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Yemek fiyatları uygundur. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Yemekhanenin fiziki koşulları (temizlik, aydınlatma, ısıtma vb.) yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kantinde sunulan ürünlerin kalitesi uygundur. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kantinin fiziksel koşulları yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin sağlık hizmetleri yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin fotokopi olanakları yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Üniversitenin araç giriş ve otopark düzenlemeleri uygundur. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  İncek Kampüsüne ulaşım yeterlidir. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Servisler, servis saatine uygun olarak hareket eder. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
   
  G. Kurumsal Aidiyet
  Ufuk Üniversitesini herkese öneririm. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Bölüm/Programdan genel olarak memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Genel olarak Ufuk Üniversitesinden memnunum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  Kendimi Ufuk Üniversitesi ailesinin bireyi olarak görüyorum. Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum
  captcha