Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisans Üstü Programlara Başvuru

  T.C. Kimlik No*:

  Ad Soyad*:

  İkametgah Adresi*:

  Cep Telefonu*:

  E-posta*:

  İş Yeri/Unvanı:

  Başvurulan Program:

  Başvuru Yapılan Program*:
  (Ctrl tuşu ile birden fazla seçim yapabilirsiniz)
  Başvuru Yapılan Program*:

  Mezun olunan Üniversite(Lisans)*:

  Mezuniyet Ortalaması(Lisans)*:

  Mezun olunan Üniversite(Yüksek Lisans)*:

  Mezuniyet Ortalaması(Yüksek Lisans)*:

  Vesikalık Fotograf*: (jpg formatında Max:1MB boyutunda belge yükleyiniz)

  Ön Kayıt Dekontu*: (PDF formatında Max:1MB boyutunda belge yükleyiniz)

  Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi(Lisans)*: (PDF formatında Max:1MB boyutunda belge yükleyiniz)

  Transkript(Lisans)*: (PDF formatında Max:1MB boyutunda belge yükleyiniz)

  Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi(Yüksek Lisans)*: (PDF formatında Max:1MB boyutunda belge yükleyiniz)

  Transkript(Yüksek Lisans)*: (PDF formatında Max:1MB boyutunda belge yükleyiniz)

  Ales: (Doktora için 60, Psikoloji (Tezli) Yüksek Lisans için 65(EA,SAY), İngiliz Dili Eğitim Yüksek Lisans (Tezli) için 55(SÖZ), ehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans (Tezli) için 55(EA), Diğer Tezli Yüksek Lisans bölümlerinde 55(SAY,SÖZ,EA), Tezsiz Yüksek Lisans bölümlerinde puan şartı yoktur) (PDF formatında Max:1MB boyutunda belge yükleyiniz)

  Yds: (Doktora için 65, İngiliz Dili Eğitim Yüksek Lisans (Tezli) için 80, Psikoloji Yüksek Lisans (Tezli) için 65 ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans (Tezli) için 55, diğer Yüksek Lisans bölümleri için puan şartı yoktur) (PDF formatında Max:1MB boyutunda belge yükleyiniz)

  Askerlik Durum Belgesi: (PDF formatında Max:1MB boyutunda belge yükleyiniz)


  captcha